Jak reklamować suplementy diety?

Chociaż do Sejmu trafił projekt ustawy zabraniającej reklamowania suplementów diety, to na razie działania promocyjne są zgodne z obowiązującymi przepisami. Nie oznacza to jednak, że w reklamie można pozwolić sobie na pełną swobodę. Istnieją zarówno formalne, jak i nieformalne zasady, których należy przestrzegać podczas planowania i prowadzenia kampanii reklamowej.

Sprzedawcy suplementów diety muszą przestrzegać przepisów prawnych, które zabraniają między innymi przypisywania suplementom właściwości leczniczych. Złamanie tej zasady może skutkować nawet odebraniem zezwolenia na prowadzenie sprzedaży. Nie można także wprowadzać konsumentów w błąd w kwestii składu i działania preparatu. Oprócz przepisów prawnych istotne znaczenie ma tak zwana etyka reklamy. Granice moralności w reklamie często są dyskusyjne, ale można przedstawić przykłady działań, które bez wątpienia są sprzeczne z etyką reklamy. Za nieetyczne uznaje się przede wszystkim wprowadzenie klienta w błąd, wykorzystywanie uczucia lęku i łatwowierności oraz koncentrowanie się na krytyce konkurencji. Reklama powinna przekazywać rzetelną wiedzę o suplemencie i podkreślać, ale nie przeceniać jego pozytywne właściwości.

Dla zapewnienia reklamie dobrej skuteczności ważne jest dostosowanie środków przekazu do grupy docelowej, czyli do osób, dla których przeznaczony jest suplement. Nie ulega wątpliwości, że innym językiem należy posługiwać się reklamując suplementy dla seniorów, a innym na przykład w przypadku reklamy preparatów dla sportowców.