Sytuacja na rynku suplementów diety

Dla sprzedawców suplementów diety liczy się przede wszystkim wysokość sprzedaży, od której uzależniona jest wysokość uzyskiwanych dochodów. Chociaż suplementy zaliczane są do żywności, to nie są produktami pierwszej potrzeby, dlatego nie wszyscy z nich korzystają. Jednak sprzedawcy suplementów nie mają problemu ze zdobyciem klientów.

SW Research na zlecenie Grupy On Board Think Kong przeprowadziło badania, zgodnie z którymi prawie jedna czwarta Polaków stosuje suplementy co najmniej kilka razy w tygodniu. Co więcej, 28 % kobiet zadeklarowało, że przyjmuje suplementy codziennie. To bardzo dobra informacja dla sprzedawców suplementów diety. Nie można jednak pominąć kwestii miejsc, w których najczęściej kupowane są tego typu produkty. Jak się okazuje, najwyższą sprzedaż suplementów mają apteki, ponieważ to właśnie z nich korzysta ponad 72% konsumentów, stosujących suplementację. 26% badanych zadeklarowało, że kupuje suplementy diety głównie w supermarketach albo hipermarketach. Kolejne miejsce zajmują sklepy internetowe, z których korzysta 16,3% kupujących. 13% badanych zakupuje suplementy w sklepach spożywczych. Taki sam wynik uzyskały drogerie. Skąd konsumenci czerpią wiedzę na temat suplementów? Przede wszystkim ze stron internetowych i newsletterów. Mniej osób pyta o radę farmaceutów albo lekarzy.

Przedstawione powyżej informacje mogą być przydatne dla wszystkich sprzedawców, którzy chcieliby poszerzyć grono klientów. Zainteresowanie takimi produktami jest coraz większe, dlatego dobrze zaplanowane działania umożliwiają osiągnięcie sukcesu w sprzedaży.